wykonanie usługi przeglądów central wentylacyjnych będących na wyposażeniu budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów central wentylacyjnych będących na wyposażeniu budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25, tj.:

 

 • centrali wentylacyjnej typ Systemair TA 650EL, nr fabryczny 2165 A – 1 szt.
 • centrali wentylacyjnej typ Systemair TA 450EL, nr fabryczny 7258 A – 1 szt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

CPV – 50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotowej usługi od kwietnia 2018 r. do marca 2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 695 302.
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 i w oparciu o informacje zawarte w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 3 – Istotne postanowienia umowy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 16.03.2018 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top