Wykonanie usługi przeglądów i napraw central wentylacyjnych oraz wykonanie próby szczelności agregatu wody lodowej – rozstrzygnięcie

Płock, dnia 31.10.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

w sprawie wyboru wykonawcy na usługę przeglądów i napraw central wentylacyjnych oraz wykonanie próby szczelności agregatu wody lodowej w okresie 2 lat tj. w 2020 r. i 2021 r., według poniższych Części:

Część I – budynek MWOMP Płock, Kolegialna 17

  1. centrala wentylacyjna VTS 30-L-PH/SS – 1 szt.
  2. centrala wentylacyjna VTS 75-R-PH/SS – 1 szt. 
  3. centrale wentylacyjne higieniczne: VTS-21-2-S/PHC/SFS 1 szt. i VTS-55-R-S/PHC/SFS – 1 szt.
  4. próba szczelności agregatu wody lodowej RHOSS zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych dostaw (Dz.U z 2017 poz. 1567) wraz z ewentualnym dopełnieniem czynnika chłodzącego R410A.

Część II – budynek MWOMP Płock, Kolegialna 19

centrala wentylacyjna VTS Clima CV–P1-P/N-10A/1-S – 1 szt.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty firm:

  • dla Części I – oferta Nr 01 tj. firmy ClimaHit Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chabrowa 31a, 09-402 Płock za łączną kwotę  8 560,00 zł netto, tj. 10 528,80 zł brutto;
  • dla Części II – oferta Nr 03 PPHU Klimatel Wojciech Magierski ul. Wańkowicza 11, 09-410 Płock, za łączną kwotę  1 180,00 zł netto, tj. 1 451,40 zł brutto.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top