Wykonanie usługi wykonania przeglądu pięcioletniego (wraz z elementami przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) i b) budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Budowlane.

Płock, dn. 09 sierpnia 2017r.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wykonania przeglądu pięcioletniego (wraz z elementami przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) i b) budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Budowlane. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1.

 

CPV: 71356100-9 usługi kontroli technicznej

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia sierpień 2017 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych w Radomiu, tel. kom. 695 695 301
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 18.08.2017 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top