Wykonanie w okresie 2 lat usługi przeglądów systemów klimatyzacji Bosch w budynkach MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 – rozstrzygnięcie.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 20.12.2019 r.

Znak sprawy: ZP.3321/33/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie w okresie 2 lat usługi przeglądów systemów klimatyzacji Bosch w budynkach MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego  25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Nr 01 tj. firmy Adetronik Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Traktorowa 126/1, 91-204 Łódź. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 5 904,00 zł brutto, tj. netto 4 800,00 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top