Wynajem pomieszczeń  biurowych w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 11,39m²;21,08m² w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”.

Minimalna stawka miesięcznego czynszu to  41,20 zł/m² netto.

Wadium określone zostało w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) dla każdego pomieszczenia i powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 29.05.2019 roku na konto PEKAO S.A numer 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177 Mazowieckiego Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny Pracy  09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej www.mwomp.pl, w siedzibie MWOMP ul. Kolegialna 17 pok. Nr 210 – pod numerem telefonu: 695 095 307 oraz w Oddziale MWOMP w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25, pod numerem telefonu (22) 560 00 46.

Wizji lokalnej można dokonać codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00.

Ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w siedzibie MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17 (pokój nr 12 Kancelaria) w terminie do dnia 29.05.2019 r do godziny 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.05.2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie MWOMP, ul. Kolegialna 17 w Płocku, pokój Nr 210.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top