Wyniki II uzupełniający konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. badań lekarskich dla kandydatów do szkół.

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego drugiego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 23 do 25 kwietnia 2019 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2019 roku badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz kandydatów do szkół branżowych I stopnia Komisja Konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Powiat

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Mazowieckiego 7K

26-600 Radom

grójecki

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Mazowieckiego 7K

26-600 Radom

przysuski

 

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie dokonano dodatkowego przydziału dla powiatu łosickiego z uwagi na brak ofert.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top