Wyniki konkursu na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPO WM 2014-2020.

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

 

Mazowiecki  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego  na stronie internetowej MWOMP w dziale Konkurs ofert o otwartym naborze na Partnera projektu do realizacji projektu w ramach naboru dla 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia – RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17   podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Wybrano ofertę

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

Jagiellońska 34,

03-719 Warszawa

do wspólnej realizacji ww. projektu.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje  ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył jeszcze jeden podmiot ale nie spełniał warunków:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia” s.c.

 Alicja Nojszewska-Rydlińska, Piotr Uliasz

ul.  Paderewskiego 3b

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferta Samodzielnego Zespołu Publicznych  Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana  spełniła oczekiwania  Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top