Zakup i dostawa 100 kompletów materiałów promocyjnych zapakowanych w papierową torebkę.

Płock, dn. 12.09.2017r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 100 kompletów materiałów promocyjnych zapakowanych  w papierową torebkę. Wszystkie przedmioty zamówienia oznakowane  zgodnie z wytycznymi  dostępnymi  pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu/promocja dla oznaczeń w ramach RPO WM 2014-2020. 

CPV: 22462000-6 materiały reklamowe

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 02 października  2017 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych MWOMP z siedzibą w Płocku, tel. kom. 695 095 307

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową oraz podpisany załącznik nr 1

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 21.09.2017 roku, do godziny 1000 na adres: w.gorecka@mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top