Zakup sprzętu komputerowego uzupełniającego do projektu „Platforma e-usług MWOMP”

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego uzupełniającego do projektu "Platforma e-usług MWOMP”.

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Karta QLogic 2562 dwukanałowa PCIe 8Gb FC HBA Low Profile

(wykorzystywana w serwerze Dell PowerEdge R320 – ST: G67FB22)

1

2

Kabel SAS 4m

2

3

Taśma LTO-5 (wykorzystywana w urządzeniu Dell PowerVault TL2000 – ST: JWDNN02)

10

4

Listwa zasilająca rack 19” (min. 9 gniazd)

4

 

 

CPV – 30236000-2 różny sprzęt komputerowy

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 28 lipca 2017 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

  • p. Przemysław Pyrzyna – Administrator Systemów Informatycznych MWOMP w Płocku, tel. kom. 606 829 585, informatyk@mwomp.pl

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (skan załącznika nr 1) należy przesłać do dnia 30.06.2017 roku, do godziny 1000 na adres: u.zolek@mwomp.pl

 

  1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top