MWOMP

Przeprowadzenie audytu re-certyfikującego oraz dwóch audytów nadzoru systemu zarządzania jakością ustanowionego według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Mazowieckim Wojewódzki Ośrodku Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz w Oddziałach w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content