MWOMP

Wynajem pomieszczeń biurowych – ogłoszenie wyników

                                                           Płock, dnia 23.12.2021 r.

 Nr sprawy: AE.221.14.2021

OGŁOSZENE WYNIKÓW

z przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonych ofert:

Oferta nr 1 –  Pani Monika Leśniewska Otovilla 05-092 Kiełpin ul. Bukowa 18   – zobowiązuje się wynająć:

  • pokoju nr 209 o powierzchni 14,92 m²  wraz z infrastrukturą towarzyszącą określoną w warunkach prowadzonego przetargu o powierzchni – 3,11 m² (korytarz + łazienka). Łączna wynajmowana powierzchnia to 18,03 m²*;

Skip to content