MWOMP

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tj. nowej instalacji klimatyzacyjnej wraz z klimatyzatorami rozmieszczonej na 3 poziomach ciągów komunikacyjnych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5”

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content