MWOMP

Badania uczniów w roku 2021 – drugi konkurs uzupełniający – roztrzygnięcie

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 28 maja 2021 r.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego drugiego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 25 maja do 28 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 1),

i/lub

– kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)2)

Komisja Konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

Nazwa Oferenta Adres Oferenta Powiat Możliwość wykonywania
Badania uczniów1) Badania kandydatów kierowców2)
“Petra Medica” Sp. z o.o. ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

garwoliński TAK TAK
sochaczewski TAK TAK
wołomiński TAK TAK
wyszkowski TAK TAK
żyrardowski TAK TAK
J.J. Capricorn Sp. z o.o. ul. Bukowińska 26B

02-703 Warszawa

wyszkowski TAK NIE

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor

Skip to content