MWOMP

II uzupełniający konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (toksykologiczne) i diagnostyki laryngologicznej na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content