MWOMP

Konkurs uzupełniający badania uczniów – rozstrzygnięcie

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 12 maja 2021 r.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 29 kwietnia do 11 maja 2021 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia 1),

i/lub

– kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)2)

Komisja Konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

Nazwa Oferenta Adres Oferenta Powiat / miasto na prawach powiatu Możliwość wykonywania
Badania uczniów1) Badania kandydatów kierowców2)
Dariusz Sawicki
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Żwirki i Wigury 14

06-300 Przasnysz

pułtuski TAK TAK
Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Sp. J. ul. Brzeska 131

08-110 Siedlce

siedlecki TAK TAK
“Ośrodek Medycyny Pracy”

Sp. z o.o.

ul. Gen. Fr. Kleeberga 2

08-110 Siedlce

siedlecki TAK TAK
SALUS MEDYCYNA

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

siedlecki TAK TAK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED ul. Sulimów 26

08-110 Siedlce

siedlecki TAK TAK
Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Sp. J. ul. Brzeska 131

08-110 Siedlce

m. Siedlce TAK TAK
SALUS MEDYCYNA

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

m. Siedlce TAK TAK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED ul. Sulimów 26

08-110 Siedlce

m. Siedlce TAK TAK
SALUS MEDYCYNA

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

sokołowski TAK TAK
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AS-MED ul. Sulimów 26

08-110 Siedlce

sokołowski TAK TAK
MEDICOR Małgorzata Zembrzuska ul. Określona 19

03-633 Warszawa

wołomiński TAK TAK

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie dokonano wyboru oferenta dla powiatów: garwolińskiego, sochaczewskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego z uwagi na brak ofert oraz nie zabezpieczono w pełni ilości badań dla powiatu wołomińskiego.

W prowadzonym konkursie została odrzucona oferta złożona przez J.J. CAPRICORN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 26B, 02-703 Warszawa – z uwagi na brak załączonych istotnych elementów Formularza oferty uniemożliwiających ocenę oferty – brak pierwszej strony oferty.

  1. Zbiorcze zestawienie wybranych ofert – LINK
  2. Streszczenie oceny ważnych ofert – LINK

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Skip to content