MWOMP

Znak sprawy: ZP. 264.04.2021 – Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  29.01.2021 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.04.2021

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta Kancelarii Radców Prawnych „KONTRAKT” s.c. ul. Małachowskiego 6 lok. 12, 09-400 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium doświadczenie 30,00 punktów;
  • dla Części II została wybrana oferta Radcy Prawnego Grzegorz Przybylski, z siedzibą w Płocku przy ul. Grodzkiej 15 lok. 10, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium doświadczenie 30,00 punktów.

 

Lek. Paweł Wyrębkowski

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Skip to content