MWOMP

Znak sprawy: ZP. 265.6.2020 – Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  16.11.2020 r.

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP. 265.6.2020

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dodanie do Pakietu Nr 33 – patomorfologia dodatkowej pozycji: barwienia immunohistochemiczne. Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania to 5 dni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zleceniodawca wyraża zgodę na dodanie do Pakietu Nr 33 – patomorfologia dodatkowej pozycji: barwienia immunohistochemiczne. Powyższe zostanie uwzględnione w zmodyfikowanym Załączniku Nr 1 – Szczegółowy formularz cenowy.

Jednocześnie Zleceniodawca informuje, iż wprowadził modyfikację zapisów w zakresie terminu i sposobu wykonania badania i odbioru wyników w Pakietach nr: 22, 23, 25, 32 i 33. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone w nowym Załączniku nr 1 oznaczonym jako Modyfikacja z dnia 16.11.2020 r.

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Sprawę prowadzi:

Urszula Żołek

Tel. 695 695 722

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa.
Skip to content