MWOMP

Znak sprawy: ZP.265.6.2020 – Dotyczy: konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 19.11.2020 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.265.6.2020

Dotyczy: konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczących prowadzonego konkursu Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uprzejmie informuje, iż przedłuża termin składania ofert, z dnia 23.11.2020 r. na  dzień 24.11.2020 r. do godz. 1000.

Jednocześnie termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 24.11.2020 r. na godz. 1030.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content