MWOMP

Znak sprawy: ZP.265.6.2020 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  20.11.2020 r.

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP.265.6.2020

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę wydłużenie czasów oczekiwania na wynik badania dla następujących badań:

Lp. ICD-9/ proceduraNazwa badaniaMaksymalny czas oczekiwania na wynik  badaniaMaksymalny czas oczekiwania na wynik  badania 
 
6G03Antytrombina III (AT III)1 dzień4 dni 
5.I27Amylaza trzustkowa1 dzień2 dni 
16.K15Cynk (Zn)7dni10 dni 
19.L13Fosfataza alkaliczna -izoenzym kostny1 dzień7 dni 
34.N11Kwas mlekowy (pacjent musi przybyć do laboratorium)1 dzień4 dni 
45.P61Methemoglobina (MetHb)1 dzień2 dni 
45a.M92Mikroglobulina beta2 w moczu1 dzień10 dni 
49.K95Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza)1 dzień7 dni 
52.O59Troponina I1 dzień2 dni 

Badania hormonalne

6.M33Kortyzol wolny2 dni10 dni

Badania immunologiczne

1.L91.1Alergodip – alergeny mieszanedo 3 dni7 dni
2.L91.2Alergodip-alergeny pokarmowedo 3 dni7 dni
3.        L91.3Alergodip-alergeny wziewnedo 3 dni7 dni
5.U84Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)do 5 dni8 dni

Diagnostyka infekcji

10.     F55Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne   2 dni3 dni
12.S41Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG)7 dni10 dni
13.S43Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM)7 dni10 dni
16.U12Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)2 dni3 dni
17.F90Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający)Do 3 dni10 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki badań według zgłoszonej propozycji.

Pytanie 2:

Ponadto mam jeszcze prośbę o wydłużenie maksymalnego czasu uzyskania wyniku dla badań w pakiecie nr 3: do 10 dni  dla następujących badań:

  • M51 Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) z 7 dni do 10 dni,
  • P71 Ołów (Pb) z 7 dni do 10 dni,
  • N60 Protoporfiryna cynkowa z 7 dni do 10 dni,
  • P71.1 Ołów w moczu z 7 dni do 10 dni,
  • P33 Fenol w moczu z 8 dni do 10 dni,
  • R03 Kwas trójchloroctowy z 1 dnia do 10 dni,
  • P89 Rtęć w moczu z 8 dni do 10 dni

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki badań według zgłoszonej propozycji.

Pytanie 3:

91.831 Badanie mikologiczne – preparat ( Pakiet nr 2) –

Prosimy o doprecyzowanie w kierunku jakiego grzyba ma być wykonywane badanie?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje, aby wynik badań wskazywał na rodzaj grzyba.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content