MWOMP

Znak sprawy: ZP.265.7.2020 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia  20.11.2020 r.

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP.265.7.2020

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu Nr 5 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej USG Doppler pozycję nr 7 – USG gałki ocznej wraz z opisem jako odrębny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu Nr 5 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej USG Doppler pozycję nr 7 – USG gałki ocznej wraz z opisem jako odrębny pakiet.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content