MWOMP

Znak sprawy: ZP.265.8.2020 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 Płock, dnia  29.12.2020 r.

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP.265.8.2020

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie Pakietu Nr 2 – Badania laboratoryjne – środki uzależniające – /badania wykonywane u Oferenta/ o następujące oznaczenia, a także na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych?

Wykaz 108 parametrów wchodzących w skład skryningu substancji psychoaktywnych w moczu proponowanych do oznaczania w pakiecie nr 2:

Amphetaminy: Amfetamina

BDB

Butylon

2C-B

2C-I

Katynon

MBDB

MDA

MDEA

MDMA

MDPV

Mefedron Metamfetamina Metakwalon

Metylon

Metylofenidat

PMA

Kwas ritalinowy

Benzodiazepiny: Alprazolam

7-aminoklonazepam

7-aminoflunitrazepam

7-aminonitrazepam Bromazepam

Brotizolam Chlordiazepoksyd Klobazam

Klonazepam

Demoksepam Dezalkiloflurazepam Demetyloflunitrazepam Diazepam

Estazolam

Flunitrazepam

Flurazepam

Lorazepam

Lormetazepam Medazepam

Midazolam

Opiaty/Opioidy: Acetylokodeina Buprenorfina

Kodeina

Dihydrokodeina

EDDP

Fentanyl

Hydrokodon Hydromorfone

Mekonina

Meperydyna

Metadon

6-monoacetylmorfina Morfina

Nalokson

Naltrekson Norbuprenorfina Norkodeina

Norfentanyl Normeperydyna Nortapentadol

Leki     p.padaczkowe  i inne

Gabapentyna

Pregabalina

Prometazyna

Kwetiapina

Kannabinoidy: THC-COOH
Kokaina i pochodne:

Benzoiloekgonina

Kokatylen

Kokaina

Norkokaina

Leki „Z”:

Zaleplon

Zolpidem

Zopiklon

Barbiturany:

Allobarbital

Amobarbital

Barbital

Butalbital

Heksobarbital Pentobarbital Fenobarbital Sekbutabarbital Sekobarbital

Tiopental

 

Nitrazepam

Norklobazam Nordiazepam

α-OH-alprazolam

3-OH-bromazepam

α-OH-midazolam

α-OH-triazolam Oksazepam

Prazepam

Temazepam

Triazolam

Nortylidyna

O-demetylotramadol Oksykodon

Oksymorfon

Papaweryna

Propoksyfen

Sufentanyl

Tapentadol

Tebaina

Tylidyna

Tramadol

Inne:

Ketamina

LSD

Meskalina

Norketamina

O-H-LSD

PCP

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie wykazu parametrów wchodzących w skład panelu narkotykowego, opisanego w Szczegółowym formularzu cenowym  dla Pakietu Nr 2 – Badania laboratoryjne – środki uzależniające. Powyższe wynika z potrzeb MWOMP z uwagi na prowadzoną działalność. Ponadto zaproponowany panel 108 parametrów może wpłynąć na cenę, która jest jedynym kryterium oceny w prowadzonym konkursie ofert.

MWOMP dopuszcza możliwość  wydłużenia czasu oczekiwania na wynik do 2 dni roboczych dla Pakietu Nr 2 – Badania laboratoryjne – środki uzależniające.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content