MWOMP

ZP.265.7.2020 – Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia 08.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.265.7.2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r. wybrał do realizacji:

 • Ofertę Nr 02 – Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 3 – Badania laboratoryjne toksykologiczne beta 2,
 • Pakietu Nr 4 – Badania laboratoryjne alergologiczne
 • Oferta Nr 04 – Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 6 – Badania z zakresu rezonansu magnetycznego wraz z opisem
 • Pakietu Nr 8 – Badania z zakresu tomografii komputerowej
 • Oferta Nr 05 – Synevo Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa, dla pakietu:
 • Pakietu Nr 1 – badania laboratoryjne
 • Oferta Nr 06 – Petra Medica Sp. z o.o., ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa, dla pakietu:
 • Pakietu Nr 7 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej RTG
 • Oferta Nr 07 – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 31, 00-911 Warszawa, dla następujących pakietów:
 • Pakietu Nr 5 – Badania z zakresu diagnostyki obrazowej USG Doppler (wybrano najkorzystniejszą kompleksową ofertę złożoną na wszystkie pozycje)
 • Pakietu Nr 9 – Kompleksowa konsultacja kardiologiczna wraz z diagnostyką kardiologiczną Pakietu Nr 10 – Diagnostyka dermatologiczna
 • Pakietu Nr 14 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej ENG
 • Pakietu Nr 15 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej audiometria tonalna
 • Pakietu Nr 16 – Diagnostyka neurologiczna EEG
 • Pakietu Nr 17 – Badania z zakresu diagnostyki neurologicznej (EMG)
 • Pakietu Nr 20 – Badania kału na nosicielstwo
 • Pakietu Nr 21 – Konsultacja diabetologiczna
 • Pakietu Nr 22 – Konsultacja neurologiczna
 • Pakietu Nr 23 – Konsultacja laryngologiczna
 • Pakietu Nr 24 – Konsultacja okulistyczna
 • Pakietu Nr 25 – Konsultacja lekarza chorób zakaźnych
 • Pakietu Nr 26 – Rynoskopia nosa

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta dla następujących pakietów:

 • Pakiet Nr 2 – Badania laboratoryjne – toksykologiczne
 • Pakiet Nr 11 – Zestaw alergenów do testów punktowych
 • Pakiet Nr 12 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej
 • Pakiet Nr 13 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej (ABR)
 • Pakiet Nr 18 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej
 • Pakiet Nr 19 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej (gazometria)

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content