MWOMP

ZP.265.8.2020 – Uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

Płock, dnia 11.01.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.265.8.2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r. wybrał do realizacji:

  • Ofertę Nr 01 – Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, dla następujących pakietów:
  • Pakietu Nr 2 – Badania laboratoryjne – środki uzależniające,
  • Pakietu Nr 3 – Badania laboratoryjne – hematologiczne,
  • Pakietu Nr 4 – Badania laboratoryjne – inne.

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta dla następujących pakietów:

  • Pakiet Nr 1 – Badania laboratoryjne – toksykologiczne
  • Pakiet Nr 5 – Zestaw alergenów do testów punktowych
  • Pakiet Nr 6 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej
  • Pakiet Nr 7 – Badania z zakresu diagnostyki laryngologicznej (ABR)
  • Pakiet Nr 8 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej
  • Pakiet Nr 9 – Badania z zakresu diagnostyki pulmonologicznej (gazometria)

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content