MWOMP

ZP.265.9.2020 – Uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 11.01.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZP.265.9.2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r., nie dokonano wyboru żadnego Wykonawcy z uwagi na brak ofert.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content