MWOMP

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Link do postępowania na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content