MWOMP

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
Roboty budowlane
1. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku robota budowlana tryb podstawowy
art. 275 pkt 2)
1 185 000,00 II kwartał
2. Dostosowanie budynków MWOMP – w Płocku do obowiązujących przepisów ppoż. robota budowlana tryb podstawowy
art. 275 pkt 2)
154 400,00 II kwartał
Dostawy
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: “Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie” dostawa tryb podstawowy
art. 275 pkt 2)
167 600,00 I kwartał
2. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzęt medycznego dla MWOMP – na okres 12 miesięcy dostawa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
170 000,00 I kwartał
3. Zakup sprzętu medycznego dostawa tryb podstawowy
art. 275 pkt 2)
277 000,00 II kwartał
Usługi
1. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy
ul. Rodziny Winczewskich 5 – na okres 12 miesięcy
usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
197 800,00 I kwartał
2. Serwisowanie sprzętu medycznego Płock – na okres 24 miesięcy usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
81 240,00 II kwartał
3. Serwisowanie sprzętu medycznego Warszawa – na okres 24 miesięcy usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
36 300,00 II kwartał
4. Serwisowanie sprzętu medycznego Radom – na okres 24 miesięcy usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
36 800,00 II kwartał
5. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy
al. Wojska Polskiego 25 – na okres 12 miesięcy
usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
280 000,00 II kwartał
6. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17
i ul. Kolegialnej 19 – na okres 12 miesięcy
usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
404 250,00 II kwartał
7. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w roku 2022 usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
155 300,00 IV kwartał
8. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w roku 2022 usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
65 100,00 IV kwartał
9. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP – Płock  w roku 2022 usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 1)
83 200,00 IV kwartał
10. Usługa opieki technicznej: serwisu i subskrypcji dla systemu medycznego używanego  w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy usługa tryb podstawowy
art. 275 pkt 2)
191 400,00 IV kwartał
Płock, dnia 13.01.2021 r. p.o. Dyrektor Agnieszka Sulkowska
Skip to content