MWOMP

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content