MWOMP

Znak sprawy: ZP. 260.13.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie” – Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09 GRUDNIA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.13.2020

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 164 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:
Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto Warunki płatności
Oferta Nr 01 Konsorcjum:

OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Lider

A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Partner

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1
01-445 Warszawa
173 677,96 30 dni

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content