MWOMP

Znak sprawy: ZP.260.14.2020 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP.260.14.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 82 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert:

 

Złożone Oferty:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto Czas reakcji grupy interwencyjnej Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Warunki płatności
Oferta Nr 01 ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek ul. Warszawska 17/21

26-600 Radom

63 172,80 zł 10  minut 0 osób 30 dni
Oferta Nr 02 Konsorcjum:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o.o.

RR Security Arkan   Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 100, 26-600 Radom

ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza

103 739,06 zł 10 minut  3 osoby 30 dni
Oferta Nr 03 Kerim Grupa Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom 78 279,36 zł 10 minut 3 osoby 30 dni
Oferta Nr 04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa 72 884,88 zł 10 minut 3 osoby 30 dni
Oferta

Nr 05

Solid Security Sp. z o.o. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 78 427,70 zł 10 minut 3 osoby 30 dni

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content