MWOMP

Znak sprawy: ZP.260.15.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 05 STYCZNIA 2021 R.

 

Znak sprawy: ZP.260.15.2020

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 96 900,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 05.01.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert:

 

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto Czas reakcji grupy interwencyjnej Zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp Warunki płatności
Oferta Nr 01 Agencja Ochrony ESKORT Sp. z o.o. ul. Obywatelska 201

94-111 Łódź

129 150,00 10 min 3 osoby 30 dni
Oferta Nr 02 Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 16b/5

96-500 Sochaczew

94 687,80 10 min 3 osoby 30 dni
Oferta Nr 03 Lion Safety Security Sp. z o.o. Sp. k.  

ul. Renesansowa 5a, lok. 30

01-905 Warszawa

101 984,80 10 min 3 osoby 30 dni
Oferta Nr 04 Patronus Ochrona  Sp. z o.o. ul. Słodowska 8,

87-800 Włocławek

94 289,83 15 min 0 30 dni
Oferta Nr 05 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk ul. Padlewskiego 4/9
09-402 Płock
93 080,99 10 min 3 osoby 30 dni

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content