Zapytanie ofertowe: ładowarki do baterii do defibrylatora, szyny Kramera, plecaki ratownicze

Płock, dn. 24.08.2017r.

Zapytanie ofertowe

Znak Sprawy: ZP.3321/20/2017

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • 1 sztuki ładowarki do baterii litowo-jonowej do defibrylatora lifepak 12 wraz z 3 sztukami baterii litowo-jonowej do defibrylatora lifepak
 • 2 kompletów szyn Kramera w powleczeniu (1 komplet = 14 sztuk szyn)
 • 2 sztuk plecaków ratowniczych typ 65 l

 

CPV – 33100000-1 urządzenia medyczne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej 2 tygodnie licząc od daty przesłania zamówienia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 29.08.2017 roku, do godziny 900 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Plik do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top