Zapytanie ofertowe: ładowarki do baterii do defibrylatora, szyny Kramera, plecaki ratownicze – wyniki

Płock, dnia 29.08.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostaw:

  • 1 sztuki ładowarki do baterii litowo-jonowej do defibrylatora lifepak 12 wraz z 3 sztukami baterii litowo-jonowej do defibrylatora lifepak
  • 2 kompletów szyn Kramera w powleczeniu (1 komplet = 14 sztuk szyn)
  • 2 sztuk plecaków ratowniczych typ 65 l

dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty firm:

  • Oferta nr 01 – Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa, oferta złożona tylko na: pozycję 1 – ładowarkę do baterii i pozycję 1.1 – baterie;
  • Oferta nr 03 – CzarMed Łukasz Czarnecki, ul. Armii Krajowe 82/51, 94-06 Łódź, oferta złożona tylko na: pozycję 2 – szyna Kramera i pozycję 3 – plecak ratowniczy.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top