zapytanie ofertowe na dostawę 3 kompletów defibrylatorów FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów defibrylatorów FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1.

 

CPV – 33100000-1 urządzenia medyczne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 3 tygodnie licząc od daty przesłania zamówienia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206
 • p. Urszula Żołek – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 96, tel. kom. 695 695 722

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 13.07.2017 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top