Zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero format A4, A3, A5

Płock, dn. 15.12.2017r.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • Papieru ksero format A4, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 000 ryz
 • Papieru ksero format A3, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
 • Papieru ksero format A5, białość CIE 161 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz

 

CPV – 30197644 – 2 papier kserograficzny

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 7 dni licząc od daty przesłania zamówienia.

Dostawa całości przedmiotu do MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 20.12.2017 roku, do godziny 900 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega:

 • prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego
 • zwiększenie lub zmniejszenie ilości wskazanej dla papieru ksero A4 (+/- do 5%)

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top