Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądów technicznych.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądów technicznych:

 1. rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b) ustawy Prawo Budowlane, dla budynków MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 (budynek Nr 2, Nr 3 i garaż) – Część I,
 2. rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b) ustawy Prawo Budowlane, dla budynków MWOMP w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 (budynek A i budynek B) – Część II,
 3. pięcioletniego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Budowlane (wraz z elementami przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b)) dla nieruchomości w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 – Część III.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku odpowiednio: nr 1, nr 2 i nr 3.

Ofertę można składać na każdą z ww. Części oddzielnie.

CPV: 71356100-9 usługi kontroli technicznej

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia dlaCzęści II – czerwiec 2018 r. dla Części I i III – sierpień 2018 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia dla nieruchomości w Płocku – Część I i III – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 095 307
 • w sprawie przedmiotu zamówienia dla nieruchomości w Warszawie – Część II – p. Maria Kraus – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 695 302
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 4 dla odpowiedniej Części.  

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 4) należy przesłać do dnia 15.03.2018 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top