Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 260.10.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 R.

 

Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 260.10.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00 zł brutto.
 2. Termin realizacji zamówienia:
 • Części I – do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Części II – najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy
 1. Warunki płatności – 30 dni
 2. Do dnia 19.11.2020 r. do godz. 1000 wpłynęły dwie oferty:
 • Oferta Nr 01 – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna ul. Graniczna 29, 09-407 Płock
 • Dla Części I:

wartość brutto –  194 836,92 zł

termin realizacji – 31.12.2020r.

okres gwarancji – komputer stacjonarny typu A, B i C – 5 lat, laptop – 3 lata

 • Dla Części II:

wartość brutto – 21 774,69 zł

termin realizacji – 4 dni robocze

 • Oferta Nr 02 – Technet Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 38 lok. 7/8, 26-600 Radom
 • Dla Części I:

wartość brutto –   218 034,72 zł

termin realizacji – 4 tygodnie

okres gwarancji –  60 miesięcy

 • Dla Części II

wartość brutto – 22 767,30 zł

termin realizacji – 4 dni robocze

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top