Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 260.6.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi” – Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 28 LIPCA 2020 R.

 

Znak sprawy: Znak sprawy: ZP. 260.6.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I – wykonanie wanny wewnętrznej w pomieszczeniu archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 69 281,18 zł brutto.
 2. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej 4 tygodnie od podpisania umowy.
 3. Do dnia 28.07.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty:
 • Oferta Nr 01 – HS, ul. Wileńska 52/37, 94-011 Łódź             
 • wartość brutto –  136 875,00 zł
 • termin realizacji – najpóźniej 4 tygodnie od podpisania umowy
 • okres gwarancji – 60 miesięcy
 • warunki płatności – 30 dni
 • Oferta Nr 02 – Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 05-900 Gostynin
 • wartość brutto –   117 226,16 zł,
 • termin realizacji – najpóźniej 4 tygodnie od podpisania umowy
 • okres gwarancji – 55 miesięcy
 • warunki płatności – 30 dni
 • Oferta Nr 03 – TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Zglenickiego 44B, 09-411 Płock
 • wartość brutto  –  162 527,17 zł
 • termin realizacji –  najpóźniej 4 tygodnie od podpisania umowy
 • okres gwarancji – 36 miesięcy
 • warunki płatności – 30 dni

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top