Znak sprawy: ZP. 260.1.2020 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 12 LUTEGO 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.1.2020

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 246 147,00 zł, w tym:
  • Część I – świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiekcie MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 181 056,00 zł;
  • Część II – utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 42 336,00 zł.
  • Część III – usługa konserwatora elektryka i usługa konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o. dla nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 22 755,00 zł
  • Termin realizacji zamówienia dla wszystkich Części przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.02.2021 r.
  1. Do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

 

Oferty złożone dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Wiedza i doświadczenie – ilość osób posiadająca co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie

Sposób kontroli jakości przedmiotowych usług

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

Lider – Maag Sp. z o.o.

Konsorcjant –  Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

161 179,20 zł

3 osoby

2 razy w tygodniu

30 dni

Oferta Nr 02

CARZONI Izabela Seweryn

ul. Witosa 10A

26-600 Radom

156 456,00 zł

3 osoby

2 razy w tygodniu

30 dni

 

 

Oferty złożone dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Wiedza i doświadczenie – ilość osób posiadająca co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie

Aspekt społeczny – zatrudnienie osób – art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

Lider – Maag Sp. z o.o.

Konsorcjant –  Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce

38 210,40 zł

2 osoby

2 osoby

30 dni

 

 

  1. Zamawiający informuje, iż dla Części III – nie została złożona żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top