Znak sprawy: ZP.260.10.2020 – Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Do Wykonawców

Płock, dnia 17.11.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.260.10.2020

 

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści SIWZ w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następującej  odpowiedzi:

 

Pytanie Nr 1

Dotyczy: Załącznik Nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty wyników przeprowadzonych testów wydajności dla procesora oraz karty graficznej na dzień nie wcześniejszy niż 10.07.2020 np. z dnia 13.11.2020r. (dotyczy komputerów typu A, B, C, laptopów)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści załączenie do oferty wyników przeprowadzonych testów wydajności dla procesora oraz karty graficznej na dzień sporządzenia oferty.

 

Pytanie Nr 2

Dotyczy: SIWZ pkt. VI Termin wykonania zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy dla Części I, Pakiet 4 – Laptop – 2 szt. do dnia 31.01.2021r.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy dla Części I, Pakiet 4 – Laptop – 2 szt. do dnia 31.01.2021r

 

Pytanie Nr 3

Dotyczy: SIWZ  pkt. XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert.

W kryterium – Okres gwarancji – G Zamawiający wymaga zdeklarowania przez Wykonawcę w formularzu Oferty cenowej okresu gwarancji dla zaproponowanych komputerów stacjonarnych wszystkich trzech pakietów. Czy powyższy okres gwarancji dotyczy również drukarki opisanej w załączniku Nr 1 do SIWZ  Pakiet 2 – Komputer typu B – 19 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w tym kryterium będzie oceniał tylko gwarancję zaproponowaną dla zestawów komputerowych, nie będzie oceniał gwarancji zaproponowanej dla drukarek  w Pakiecie 2 Części I

Minimalny okres gwarancji dla zestawów komputerowych to 36 miesięcy.

 

Pytanie Nr 4

Dotyczy: Komputer typu All-In-One z pakietów 1, 2 oraz 3.

Zamawiający wymaga: Matryca: kąty widzenia matrycy pionowo: 178 stopni, poziomo 178 stopni

Prosimy o dopuszczenie komputera posiadającego kąty widzenia matrycy pionowo 89 stopni, poziomo 89 stopni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komputer posiadający kąty widzenia matrycy pionowo 89 stopni, poziomo 89 stopni.

 

Pytanie Nr 5

Dotyczy: Komputer typu All-In-One z pakietów 1, 2 oraz 3.

Zamawiający wymaga: Wymagania dodatkowe: Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1.Prosimy o dopuszczenie komputera z płytą główną nie posiadającą zintegrowanego kontrolera RAID 0 i RAID 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komputer z płytą główną nie posiadającą zintegrowanego kontrolera RAID 0 i RAID 1.

 

Pytanie Nr 6

Dotyczy: Pakiet 2 – Komputer typu B – 19 sztukKomputer typu A wraz z drukarką o poniższych parametrach

Zamawiający wymaga: Obsługiwane języki PCL 5c

Prosimy o dopuszczenie drukarki obsługującej język PCL 5e. Język PCL 5c dotyczy drukarek kolorowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza drukarki obsługujące język PCL 5e.

 

Pytanie Nr 7

Dotyczy: Pakiet 2 – Komputer typu B – 19 sztukKomputer typu A wraz z drukarką o poniższych parametrach

Zamawiający wymaga: Gramatura papieru 60 – 175 g/m²

Czy gramatura papieru dotyczy tacy uniwersalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, gramatura papieru dotyczy tacy uniwersalnej.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top