Znak sprawy: ZP. 260.2.2020 – Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia 27.03.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 260.2.2020

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta Nr 02 – AG IT Project s.c., Pasmugi 4, 21-345 Borki, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • dla Części II została wybrana Oferta Nr 03 – BCS Holisz, Jaworski S.J., ul. Graniczna 29, 09-407 Płock która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • dla Części III została wybrana Oferta Nr 03 – BCS Holisz, Jaworski S.J., ul. Graniczna 29, 09-407 Płock która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty zostały ocenione najwyżej oraz spełniły warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny podane w ofertach nie przekraczają kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego dla danej Części.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

Dla Części I:

  • Oferta Nr 03 – BCS Holisz, Jaworski S.J., ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, która otrzymała łącznie 97,86 punktów, w tym: w kryterium cena – 57,86 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • Oferta Nr 04 – Gabos Sofware Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, która otrzymała łącznie 79,11 punktów, w tym: w kryterium cena – 39,11 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;

Dla Części II:

  • Oferta Nr 04 – Gabos Sofware Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, która otrzymała łącznie 69,55 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,55 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 15,00 punktów;

Dla Części III:

  • Oferta Nr 01 – Komputerus.pl, ul. Aleksandra Sochaczewskiego 4/40, 96-500 Sochaczew, która otrzymała łącznie 74,50 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,50 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • Oferta Nr 04 – Gabos Sofware Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, która otrzymała łącznie 54,06 punktów, w tym: w kryterium cena – 34,06 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top