Znak sprawy: ZP. 260.2.2020 – Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku – informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16 MARCA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.2.2020

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 159 900,00 zł, w tym:

-Cześć I – dostawa UPS – 1 szt. – dla potrzeb MWOMP Płock ul. Kolegialna 19 – 86 100,00 zł

-Część II dostawa serwera wraz z oprogramowaniem – 1 szt. – dla potrzeb MWOMP Płock ul. Kolegialna 17 – 49 200,00 zł

-Część III – dostawa dysków – 100 dysków – dla potrzeb MWOMP Płock ul. Kolegialna 17 – 24 600,00 zł

2. Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do 6 tygodni od daty podpisania umowy dla każdej z Części.

3. Do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

 

Oferty złożone dla Części I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 02

AG IT Project s.c.

Pasmugi 4

21-345 Borki

54 920,12 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 03

BCS Holisz, Jaworski Sp. j.

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

56 949,00 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 04

Gabos Sofware Sp. z o.o.

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

84 255,00 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

 

 

Oferty złożone dla Części II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 03

BCS Holisz, Jaworski Sp. j.

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

43 050,00 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 04

Gabos Sofware Sp. z o.o.

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

47 355,00 zł

36 m-cy

3 tygodnie

30 dni

 

 

Oferty złożone dla Części III

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Komputerus.pl

ul. Aleksandra Sochaczewskiego 4/40

96-500 Sochaczew

14 760,00 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 03

BCS Holisz, Jaworski Sp. j.

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

13 407,00 zł

60 m-cy

2 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 04

Gabos Sofware Sp. z o.o.

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

23 616,00 zł

36 m-cy

2 tygodnie

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top