Znak sprawy: ZP. 260.3.2020 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19 MAJA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.3.2020

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 450 265,10 zł brutto, w tym:
  • Część I       – 222 125,09 zł brutto
  • Część II     –  103 170,19  zł brutto
  • Część III    –   32 291,78 zł brutto 
  • Część IV    –   46 339,02 zł brutto
  • Część V     –   46 339,02 zł brutto 
  1. Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  2. Do dnia 19.05.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.  

Zestawienie otrzymanej oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nr Części

Łączna wartość netto dla danej Części

Łączna wartość brutto dla danej Części

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Clean Service

Z. Tarczyluk T. Przeradzka

ul. Przemysłowa 7

09-400 Płock

Część I

180 000,00

221 400,00

30 dni

Część II

83 400,00

102 582,00

30 dni

Część III

29 700,00

32 076,00

30 dni

Część IV

37 200,00

45 756,00

30 dni

Część V

37 200,00

45 756,00

30 dni

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top