Znak sprawy: ZP.260.4.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25” – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 26 MAJA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP.260.4.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: wartość brutto 320 400,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 26.05.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

 Lider: 

DGP Clean Partner

Sp. z o.o.

Partner:
Seban Sp. z o.o.

Partner:

DGP Provider Sp. z o.o.

Partner:

7 MG Sp. z o.o.

Partner:

Partner Medica Sp. z o.o.

Lider:

ul. Słomińskiego 15/52

00-195 Warszawa

Partner:
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice

Partner:

 ul. Środkowa 20

  59-220 Legnica

Partner:

ul. Najświętszej Marii Panny 14

59-220 Legnica

Partner:

ul. Najświętszej Marii Panny 5e

 59-220 Legnica

367 695,48 zł

30 dni

Oferta Nr 02

Awima Sp. Jawna

B. Wiśniewski

ul. 3-go Maja 2B/22

05-410 Józefów

302 509,70 zł

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top