Znak sprawy: ZP. 260.5.2020 – Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16 CZEWRWCA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.5.2020

Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 200 000,00 zł.

  2. Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

  3. Do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

(nie krócej niż 24 m-ce)

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 01

REGNAR Sp. z o.o. Sp.k.

Aleja Niepodległości 641, 81-855 Sopot

89 096,28 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 02

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAMAR System Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 70

25-734 Kielce

167 280,00 zł

60 m-cy

nie skrócony

30 dni

Oferta Nr 03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29

27-310 Ciepielów

110 454,00 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top