Znak sprawy: ZP. 260.5.2020 – Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – informacja uzupełniająca.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA Z DNIA 18 CZERWCA 2020 R. DO  INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 16 CZEWRWCA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.5.2020

 

Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Informacja uzupełniająca dotyczy kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający przeznaczył na dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwów MWOMP – łączna wartość brutto 200 000,00 zł – zgodnie z planem nakładów inwestycyjnych MWOMP na 2020 r. oraz ogłoszeniem informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 16.01.2020 r.

Ww. łączna wartość brutto dotyczy dwóch etapów realizacyjnych, tj.

  • Etap I – 110 000,00 zł brutto – Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5,
  • Etap II – 90 000,00 zł brutto – Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top