Znak sprawy: ZP. 260.7.2020 – Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.7.2020

Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 90 000,00 zł.

  2. 2.Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do 8 tygodni od daty podpisania umowy
  3. Do dnia 23 września 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Okres gwarancji

(nie krócej niż 24 m-ce)

Termin realizacji

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o.

ul. Czachowskiego 29

27-310 Ciepielów

58 548,00 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 02

Silesia Meble Sp. z o.o.

ul. Główna 63

44-230 Bełk

66 063,30 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 03

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

75 645,00 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

Oferta Nr 04

REGNAR Sp. z o.o. Sp.k.

Aleja Niepodległości 641, 81-855 Sopot

64 508,58 zł

60 m-cy

skrócony o 4 tygodnie

30 dni

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Paweł Wyrębkowski

Go to Top