Znak sprawy: ZP.260.7.2020 – Dotyczy: dostawy i montażu regałów przesuwnych/jezdnych oraz stacjonarnych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Płock, dnia 13.10.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP.260.7.2020

 

Dotyczy: dostawy i montażu regałów przesuwnych/jezdnych oraz stacjonarnych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o, ul. Czachowskiego 29, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 02 – Silesia Meble Sp. z o.o. ul. Główna 63, 44-230 Bełk, która otrzymała łącznie 93,17 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,17 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • Oferta Nr 03 – Oferta Nr 03 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok, która otrzymała łącznie 86,44 punktów, w tym: w kryterium cena – 46,44 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;
  • Oferta Nr 04 – REGNAR Sp. z o.o. Sp.k. Aleja Niepodległości 641, 81-855 Sopot, która otrzymała łącznie 94,46 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,46 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top