Znak sprawy: ZP. 260.8.2020 – Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

Płock, dnia 08.10.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 260.8.2020

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

Część I – maski ochronne FFP2/KN 95 

została wybrana Oferta Nr 06 – SUN-MED Sp. cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 08 – Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, która otrzymała łącznie 68,97 punktów, w tym: w kryterium cena – 28,97 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp.j, ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, która otrzymała łącznie 72,86 punktów, w tym: w kryterium cena – 42,86 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;
 • Oferta Nr 14 – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik która otrzymała łącznie 30,29 punktów, w tym: w kryterium cena – 30,29 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 15 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Małgorzata Lewandowska-Szpak ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń która otrzymała łącznie 46,09 punktów, w tym: w kryterium cena – 46,09 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części I nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

Część II – maski ochronne FFP3

została wybrana Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp.j, ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 72,56 punktów, w tym: w kryterium cena – 32,56 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 06 – SUN-MED Sp. cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, która otrzymała łącznie 94,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 08 – Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, która otrzymała łącznie 74,47 punktów, w tym: w kryterium cena – 34,47 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp.j, ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;

 

Zamawiający dla Części II nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił Ofertę Nr 14 Wykonawcy  – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Część III – maski chirurgiczne

została wybrana Oferta Nr 08 – Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 02 – Scaina Sp. z o.o., ul. Gen. Stanisława Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała, która otrzymała łącznie 75,79 punktów, w tym: w kryterium cena – 45,79 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;
 • Oferta Nr 03 – ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, która otrzymała łącznie 74,80 punktów, w tym: w kryterium cena – 34,80 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 12 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, która otrzymała łącznie 50,12 punktów, w tym: w kryterium cena – 10,12 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp.j, ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, która otrzymała łącznie 52,60 punktów, w tym: w kryterium cena – 22,60 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;
 • Oferta Nr 14 – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik która otrzymała łącznie 24,86 punktów, w tym: w kryterium cena – 24,86 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 15 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Małgorzata Lewandowska-Szpak ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń która otrzymała łącznie 32,22 punktów, w tym: w kryterium cena – 32,22 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części III nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił Ofertę Nr 09 Wykonawcy – Solid Partner Łukasz Andrzejczak, ul. Ozorkowska 21, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Część IV – rękawiczki nitrylowe, rozmiar: S, M, L

została wybrana Oferta Nr 03 – ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, która otrzymała łącznie 94,86 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,86 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 02 – Scaina Sp. z o.o., ul. Gen. Stanisława Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;
 • Oferta Nr 14 – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik która otrzymała łącznie 48,51 punktów, w tym: w kryterium cena – 48,51 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów;
 • Oferta Nr 15 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Małgorzata Lewandowska-Szpak ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części IV nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

Część VI – fartuchy chirurgiczne rozmiar: M, L

została wybrana Oferta Nr 11 – Firma Handlowa Płaszczyki Adrian Kajfasz, Na Wzgórzach 27, 34-116 Spytkowice, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części została złożona jeszcze jedna oferta, które podlegała dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 91,04 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,04 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części VI nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

Część VII – fartuchy barierowe

została wybrana Oferta Nr 15 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARGO Małgorzata Lewandowska-Szpak ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający dla Części VII nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale  odrzucił Ofertę Nr 14 Wykonawcy  – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Część VIII – gogle/okulary

została wybrana Oferta Nr 09 – Solid Partner Łukasz Andrzejczak, ul. Ozorkowska 21, 99-100 Łęczyca, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części została złożona jeszcze jedna oferta, które podlegała dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 69,47 punktów, w tym: w kryterium cena – 29,47 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części VIII nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

Część IX – przyłbice

została wybrana Oferta Nr 02 – Scaina Sp. z o.o., ul. Gen. Stanisława Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej jako jedyna złożona dla tej Części oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Część X – środki do dezynfekcji rąk

została wybrana Oferta Nr 10 – AXKOM Sp. z o.o., ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 91,15 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,15 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 05 – SUTURA MED. Sp. z o.o., ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin która otrzymała łącznie 54,03 punktów, w tym: w kryterium cena – 14,03 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 07 – MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, która otrzymała łącznie 75,57 punktów, w tym: w kryterium cena – 35,57 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 12 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, która otrzymała łącznie 59,93 punktów, w tym: w kryterium cena – 19,93 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części X nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił następujące oferty:

 • Ofertę Nr 09 Wykonawcy – Solid Partner Łukasz Andrzejczak, ul. Ozorkowska 21, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
 • Ofertę Nr 14 Wykonawcy  – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Część XI – środki powierzchni

została wybrana Oferta Nr 10 – AXKOM Sp. z o.o., ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 88,13 punktów, w tym: w kryterium cena – 48,13 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 05 – SUTURA MED. Sp. z o.o., ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin która otrzymała łącznie 58,87 punktów, w tym: w kryterium cena – 18,87 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 07 – MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, która otrzymała łącznie 74,81 punktów, w tym: w kryterium cena – 34,81 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 12 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, która otrzymała łącznie 61,90 punktów, w tym: w kryterium cena – 21,90 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części XI nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił następujące oferty:

 • Ofertę Nr 09 Wykonawcy – Solid Partner Łukasz Andrzejczak, ul. Ozorkowska 21, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
 • Ofertę Nr 14 Wykonawcy  – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Część XII – dozowniki bezdotykowe na płyny dezynfekcyjne

została wybrana Oferta Nr 05 – SUTURA MED. Sp. z o.o., ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 • Oferta Nr 01 – ASEO PAPER Sp. z o.o., ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry, która otrzymała łącznie 89,55 punktów, w tym: w kryterium cena – 49,55 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
 • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 93,37 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,37 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Zamawiający dla Części XII nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił Ofertę Nr 09 Wykonawcy – Solid Partner Łukasz Andrzejczak, ul. Ozorkowska 21, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie dla Części V zostało unieważniona z uwagi na brak złożonych ofert – art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top