Znak sprawy: ZP. 260.8.2020 – Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

INFORMACJA Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.8.2020

 

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

 

W związku z wpłynięciem zastrzeżeń do Wyboru Wykonawcy dla Części X – środki do dezynfekcji rąk oraz Części XI środki powierzchni, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wstrzymuje dalsze działania w sprawie realizacji tych Części do czasu wyjaśnienia wskazanych zastrzeżeń.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top