Znak sprawy: ZP.260.8.2020 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 25.09.2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP.260.8.2020

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

 

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania Wykonawcy w dniu 24.09.2020 r., które wpłynęły do Zamawiającego w wymaganym terminie, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert, na dzień 29.09.2020 r. do godz. 1000.

Jednocześnie termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 29.09.2020 r. na godz. 1030.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Ogłoszenie w UZP – LINK

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

695 696 206

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa.
Go to Top